Pomiń menu

Straż Ochrony Zwierząt ANIMAX

Fundacja zajmuje się działaniem dla dobra zwierząt i ludzi – edukuje właścicieli zwierząt, interweniuje w sprawach zgłoszeń dotyczących zwierząt traktowanych niewłaściwie, pomaga szukać zaginionych zwierząt, pomaga ludziom zagrożonym np. w przypadku podtopień, czy potrzeby dowozu leków.