Pomiń menu

Samorząd Uczniowski przy SP 4 w Ząbkach

Działamy przy SP 4 w Ząbkach, zajmujemy się pomocą przy organizacji pracy szkoły,  jesteśmy inicjatorami różnych konkursów, związanych z kalendarzem szkolnym (Dzień Damy, Dzień Krawata, Dzień Kobiet, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Święta majowe itp.), apeli, inicjatyw- Dzień Otwarty Szkoły, „Góra Grosza”, wykonanie i przekazanie kartek świątecznych dla osób z hospicjum/ chorych dzieci, sprzedaż cegiełek na zakup sztandaru szkoły; wprowadzamy udogodnienia dla uczniów w naszej szkole, np.: organizujemy kiermasze: książek, zabawek na pomoc chorym dzieciom, ciast i zbiórki pieniędzy na zakup luster do szatni uczniów i metalowych siatek do koszy do piłki koszykowej na boisku szkolnym; prowadzimy akcje charytatywne- pomoc zwierzętom, schroniskom- działamy w akcji „Tusz do paki”; zbiórki odzieży, zabawek i przyborów szkolnych dla dzieci i młodzieży z rodzin ukraińskich, zorganizowaliśmy we współpracy z lokalnymi instytucjami Festiwal Ukraiński- połączony z loterią fantową, wspólnym robieniem siatki maskującej dla żołnierzy, poczęstunkiem i zbiórką na rzecz uchodźców wojennych (a zakupione przez nas produkty zasiliły zbiórkę żywności dla żołnierzy i uchodźców przebywających w miejscowości Kadubowiec w rejonie czerniowieckim; udało nam się też dofinansować zakup samochodu terenowego dla Armii UA), integrowaliśmy dzieci i młodzież polsko-ukraińską w ramach projektu „Stronger Together”- UNICEF (zajęcia edukacyjno-kreatywne, sportowe, wyjścia na basen, na kręgle, wyjazdy do Krakowa i do Parku Rozrywki- Mandoria); propagujemy patriotyzm i tradycje lokalne; pomagaliśmy podczas Festynu charytatywnego- zbiórka na zakup pierwszego w Ząbkach defibrylatora, dostępnego dla mieszkańców; prowadzimy dialog z Młodzieżową Radą Miasta.