Pomiń menu

Inicjatywa Bielsko-Biała, zielone miasto przyjazne zwierzętom. (Archiwum)

„Bielsko-Biała- zielone miasto przyjazne zwierzętom”- jest to wspólna inicjatywa kilku grup aktywnie działających na rzecz zwierząt (bezdomnych, wolnożyjących oraz dzikich), drzew i zieleni w mieście oraz dialogu urzędu ze stroną społeczną w Bielsku-Białej: – nieformalna grupa Świat w Naszych Rękach, Fundacja Psia Ekipa Razem Dla Zwierząt, grupa obywatelska Bielszczanie Dla Drzew, Stowarzyszenie Kotełkowa Drużyna, Fundacja Mysikrólik – Na Pomoc Dzikim Zwierzętom.
Od lat organizujemy spotkania z przedstawicielami urzędu, działamy na rzecz powstania Społecznej Rady Do Spraw Opieki Nad zwierzętami, próbujemy rozwiązać problemy dotyczące opieki nad zwierzętami w bielskim schronisku, bezmyślnej wycinki drzew, finansowania tych działań, oraz problemu braku komunikacji przedstawicieli urzędu ze strona społeczną.
Naszym ostatnim działaniem było spotkanie z kandydatką i kandydatami na urząd prezydenta Bielska-Białej pt: „Bielsko-Biała – zielone miasto przyjazne zwierzętom. Jak je stworzę za mojej kadencji?”.
Zorganizowałyśmy/ liśmy kilkadziesiąt innych wydarzeń i spotkań w obrębie interesujących nas tematów.
Prowadzimy także działania strażnicze i pragniemy je rozszerzyć.
Grupą koordynującą jest grupa Świat w Naszych Rękach.