Pomiń menu

Szkoła `Podstawowa w Narewce (Archiwum)

W szkole działalnością uczniowską zajmuje się Samorząd Szkolny, który w większości realizuje harmonogram szkolny, organizuje imprezy i wydarzenia. W ramach SU funkcjonuje również Szkolne Koło Wolontariatu. Swoimi działaniami staramy się wychodzić z murów szkoły.