Pomiń menu

Tarnogórski Drzewoszum, Stowarzyszenie Nasz Samorząd

Stowarzyszenie „Nasz Samorząd” tworzą członkowie organizacji pozarządowych, samorządowcy, przedsiębiorcy i działacze społeczni. Są patriotami lokalnymi, którzy wierzą że gminy i powiaty powinny być niezależne od partii politycznych i pozostać samorządne oraz mieszkańcami, którym nieobojętny jest los regionu. Myśląc o rozwoju Tarnowskich Góry jak i całego Powiatu, chcą się skupić na 6 kluczowych elementach, ale przede wszystkim ważnych dla nich samych:

  • Turystyka oraz Sport
  • Organizacje Pozarządowe
  • Edukacja i Wychowanie
  • Kultura
  • Zdrowie i profilaktyka
  • Współpraca pomiędzy samorządami