Pomiń menu

Teatr Wrażliwości

Przede wszystkim chcą rozwijać zainteresowanie młodzieży w dziedzinie teatru, zwracając uwagę, że zdolności aktorskie są nie tylko potrzebne na scenie ale również pomagają w wyrażaniu swojej opinii i podtrzymaniu pewności siebie. Dodatkowo poprzez organizację wydarzeń o zasięgu lokalnym chcą zacząć tworzyć aktywną społeczność w dzielnicy, w której mieszkają. Obecnie jest to praca u podstaw – pokazują, że warto poświęcać swój czas na rozwój kulturalny, lecz docelowo pragną działać szerzej – również w zakresie świadomości obywatelskiej.