Pomiń menu

Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Białystok (Archiwum)

Stowarzyszenie twórcze otwarte dla wszystkich architektów. Naszym głównym celem jest dbanie o jakość architektury, promowanie ładu przestrzennego, jak również integrowanie lokalnego środowiska architektów.