Pomiń menu

Towarzystwo Przyjaciół Rzek Turki i Tatarki (Archiwum)

Jesteśmy stowarzyszeniem działającym od 2016 r., które integrując lokalną społeczność realizuje szereg przedsięwzięć edukacyjnych, związanych z ochroną środowiska i kultywowaniem tradycji. Naszym celem jest wzmacniać poczucie lokalnych więzi i wpływać korzystnie na rozwój gospodarczy i społeczny naszej małej ojczyzny.