Pomiń menu

Towarzystwo "Sprawni Inaczej" (Archiwum)

Towarzystwo „Sprawni Inaczej” wspomaga osoby niepełnosprawne i ich rodziny w różnych sferach i na każdym etapie ich życia. Rozwija społeczną aktywność osób niepełnosprawnych, promuje zdrowie, usprawnianie fizyczne i rekreację, dba o usamodzielnianie, kontakt z kulturą i umiejętność organizacji czasu. Działa 25 rok, ma 150 członków.