Pomiń menu

[email protected]

Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” powstało w 2007 r. z inicjatywy Teresy Rysztak i Jej męża. Misją stowarzyszenia jest kreowanie przyjaznej przestrzeni publicznej oraz monitorowanie i wspieranie świadomego i aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym. Stow. ma duże doświadczenie w zakresie działań aktywizujących lokalne środowisko. Największym sukcesem jest uzyskanie przy współpracy z władzami samorządowymi zaszczytnego tytułu Super Samorząd w r. 2019. oraz dwukrotnie ogólnopolskiego wyróżnienia, przyznawanego przez Fundację im. St. Batorego za zaangażowanie w działaniach na rzecz osób starszych oraz lokalnego środowiska. Stowarzyszenie zrealizowało wiele projektów o charakterze edukacyjnym, integracyjnym, artystycznym, ekologicznym i obywatelskim.