Pomiń menu

Uczestnicy CIS

Tegoroczną akcję zaczynali jako Uczestnicy CIS, grupa nieformalna, skończą ją prawdopodobnie już jako Stowarzyszenie „Zielone Światło”, które właśnie tworzą. Grupa skupia obecnie kilka osób, pochodzących z okolic Kępic w Województwie Pomorskim. Spotykają się cyklicznie na warsztatach i planują działania, chcą dążyć do zmiany postrzegania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na co dzień zajmują się zupełnie odmiennymi tematami, ale chętnie spotykają się i wspólnie działają na rzecz aktywnego kształtowania ich „Małej Ojczyzny” w kierunku gospodarki w obiegu zamkniętym opartej na partycypacji ze strony mieszkańców. Współpracują z samorządem i angażują mieszkańców. Planują propagować i organizować działanie Kawiarenki Obywatelskiej i stworzyć ofertę warsztatów włączających różne grupy społeczne, obecnie prowadzą akcję „Nie w @necie a w świecie – stop hejt”. Poprzez swoje działania w tegorocznej akcji chcą edukować społeczność w temacie współpracy z osobami z niepełnosprawnościami, wzmocnić dialog społeczny w tym zakresie, realnie wpływać na poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Kępice.