Pomiń menu

Wałbrzyska Rada Kobiet

Kobiecy Ogród Mocy” to GŁOS Wałbrzyskiej Rady Kobiet skierowany do wałbrzyszanek.
Wałbrzyską Radę Kobiet tworzą mieszkanki- trenerki, realizatorki projektów społecznych, lokalne działaczki, terapeutki zajęciowe, kierowniczki firm, bizneswomanki, członkinie ngo, urzędniczki, działaczki na rzecz równości i praw kobiet, aktywizacji zawodowej kobiet, na rzecz kultury, promocji aktywności fizycznej, ekolożki.
Sukces, jakim okazała się akcja #Wałbrzych szanuje (apel Wałbrzyskiej Rady Kobiet o niestosowaniu mowy nienawiści w przestrzeni publicznej, przyjęty przez Radę Miasta Wałbrzycha) zainspirował nas do tego, by dać GŁOS innym kobietom. Warto uzupełnić, że akcja #Wałbrzychszanuje to nasza stanowcza reakcja na nasilające się w przestrzeni publicznej coraz powszechniejsze objawy nienawiści, prowadzące do wykluczenia oraz podziałów. Widoczny obok plakat pojawił się w miejskiej przestrzeni i do dziś przypomina, że Wałbrzych aspiruje do miana miasta inkluzywnego. I takim z naszą pomocą się stanie. Inicjatywa Kobiecego Ogrodu Mocy ma zainspirować wałbrzyszanki do aktywności,dać im GŁOS i MOC do działania.Chcemy razem z nimi tworzyć wydarzenia w ogrodzie, gdzie sztuka, śmiech i taniec to wspólny GŁOS i język porozumienia, bez stosowania mowy nienawiści. Doświadczanie świata w taki sposób zintegruje środowisko kobiet, wzmocni ich wewnętrzną siłę, przynależność do grupy i poczucie sprawstwa. Kobiety będą czerpać ze swych doświadczeń pełnymi garściami, by usłyszeć wewnętrzny GŁOS i MOC.