Pomiń menu

Warming

Warming jest nieformalną grupą, na etapie rejestracji fundacji “Warming – Fundacja Rozwoju Lokalnych Społeczności”.
Nasze działania wspierają rozwój lokalnych społeczności, szczególnie w środowisku wiejskim. Podejmujemy działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz rozwoju kultury, sztuki i edukacji, w szczególności warmińskiej i mazurskiej kultury i twórczości regionalnej.
Inicjatorzy i założyciele grupy, którzy znajdują się w zarządzie powstającej fundacji to społecznicy, animatorzy kultury, lokalni rękodzielnicy, socjolożka, fotografka, profesjonalni muzycy, pedagodzy, edukatorzy. Do organizacji naszych działań angażujemy lokalnych mieszkańców, artystów, ekologów, uczniów, studentów, osoby zagrożone wykluczeniem, przedsiębiorców, lokalnych samorządowców, rolników.
Inicjatorów jest 3, członków stale współpracujących 20. Osób zaangażowanych w pojedyncze projekty łącznie ok 40.

Wyprowadzamy kulturę z instytucji poprzez:
– Wydarzenia kulturalne ożywiające tereny wiejskie, w tym koncerty w wiejskich stodołach, w których udział wzięli artyści z ogólnopolskiej sceny muzycznej. Odbiorcami byli turyści odwiedzający Warmię oraz lokalni mieszkańcy.
– Udział w ogólnopolskiej akcji Europejskie Dni Dziedzictwa – warsztaty reporterskie dla dzieci, w których uczyliśmy jak zrobić reportaż, zbieraliśmy historie mieszkańców okolicznych wsi
– Festiwal Baśni i Opowieści – zamieniamy lokalne gospodarstwo agroturystyczne w scenę teatralną i scenę muzycznych opowieści.
– Szereg targów żywności i konkursów kulinarnych animujących i łączących lokalnych mieszkańców, rolników i producentów lokalnej żywności.
– Działania na rzecz ochrony środowiska – wspólnie z innymi mieszkańcami, nie będącymi członkami naszej grupy realizowaliśmy projekt “Na dobrej drodze”, którego celem było wypracowanie dialogu pomiędzy dwoma samorządami – Starostwem Powiatowym i Wójtem Gminy Jonkowo dotyczącego przebudowy drogi i zagrażającej wycinki zabytkowej alei drzew.

Wypracowaliśmy z pomocą ekspertów propozycję tego jak może wyglądać droga, na jakiej zależy mieszkańcom. W wyniku projektu powstała wizja czym dla mieszkańców jest droga lokalna i jakie pełni funkcje.
Zrealizowaliśmy wspólnie z Gminą Jonkowo dwa wydarzenia przybliżające nowo zamieszkałym mieszkańcom Jonkowa (które staje się sypialnią Olsztyna) zasoby jakie nasza gmina posiada w postaci lokalnych artystów, rękodzielników i producentów żywności.
Stworzyliśmy lokalny przewodnik fotograficzny, zyskaliśmy 20 tys. odbiorców na social mediach. Przewodnik propaguje zrównoważoną turystykę wiejską i ekologię i lokalne kooperatywy.
Wzięliśmy udział w opiniowaniu strategii MOF Olsztyna i nasze uwagi zostały uwzględnione w powstałym dokumencie.
Opiniowaliśmy strategię rozwoju powiatu i braliśmy udział w spotkaniach podczas tworzenia dokumentu.

W ramach akcji Masz Głos do listopada 2024 r. planujemy przywrócić mieszkańcom i organizacjom pozarządowym z gminy Jonkowo możliwość korzystania z budynku starej szkoły w miejscowości Szałstry.