Pomiń menu

Warszawa Dla Młodych (Archiwum)

Warszawa dla Młodych jest stowarzyszeniem założonym w Warszawie 2020 r. Najważniejsze cele w stowarzyszeniu: propagowanie inicjatyw obywatelskich i samorządowych oraz działania w zakresie edukacji, oświaty, wychowania, kultury i sportu.