Pomiń menu

Watchlodz (Archiwum)

Ideą jest udostępnianie mieszkańcom informacji, zebranych w jednym miejscu, witrynie internetowej i fanpage, o działaniach władz, np. zakresie przetargów, planowanych wycinkach drzew, planowanej sprzedaży terenów gminnych. Umożliwi to odpowiednio wczesne podjęcie działań przez mieszkańców niezgadzających się z decyzjami władzy.