Pomiń menu

[email protected]

Społeczne Centrum Wolontariatu i Pomocy „WspieraMY” to grupa nieformalna, stworzona po to, by efektywnie zagospodarować energię, która pojawiła się w mieszkańcach w odpowiedzi na kryzys uchodźczy. Nasze główne cele to realne wspieranie osób pozostających w kryzysie, wypracowanie standardów działania i współpracy z organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi i rządowymi oraz kształtowanie postaw prospołecznych i promowanie wolontariatu.