Pomiń menu

Wspólnota Wielopokoleniowa

Fundacja WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA jest Organizacją Obywatelską ustanowioną w 2014 roku w celu zwiększenia zaangażowania obywateli, grup i inicjatyw oddolnych w życie publiczne.

WSPÓLNOTA swoją Misję realizuje między innymi poprzez:

* pobudzanie społecznej aktywności obywateli, społeczności i wspólnot lokalnych,

* zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, osób w podeszłym wieku, w szczególności chorych i z niepełnosprawnościami

* edukację, integrację społeczną, aktywizację