Pomiń menu

Zarząd Osiedla Podgórze

Naszym celem jest przede wszystkim aktywizacja mieszkańców Osiedla Podgórze w Hrubieszowie w działania podejmowane na jego terenie. Tym, co dla nas najważniejsze jest to aspekt społeczny polegający na budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Zachęcamy mieszkańców do współdecydowania oraz podejmowania działań na rzecz najbliższej okolicy. Zamierzamy przeprowadzić sondaż wśród mieszkańców, który ma pomóc nakreślić kierunek działania i preferencje lokalnej społeczności. By zintegrować lokalną społeczność w uczestniczeniu oraz angażowaniu się w wydarzenia organizowane na Osiedlu przygotujemy Festyn Osiedlowy.