Pomiń menu

Zarząd Wojewódzki SEiRP w Katowicach (Archiwum)

Stowarzyszenie zrzesza emerytów i rencistów byłych funkcjonariuszy oraz członków ich rodzin. Działa dla ich poprawy warunków socjalno-bytowych oraz organizowania ich uczestniczenia w życiu społecznym i publicznym swego środowiska, lokalnej społeczności i kraju.