Pomiń menu

Zdrowy Świat

Zdrowy Świat to grupa zrzeszająca pasjonatów świata, życia i ludzi. W ubiegłorocznej akcji Masz Głos udało im się powołać fundację propagującą zdrowy tryb życia. Łączy ich nie tylko wspólny region zamieszkania, którym są Kaszuby, ale także wspólna wizja działania na rzecz poprawy jakości życia. Na co dzień muszą pogodzić życie zawodowe i działania społeczne. Zawracają uwagę na żywność, rozwój emocjonalny, kulturalny i dobre relacje międzyludzkie. Do działania nastrajają ich ludzie, uśmiechy, zmiana choćby jednego nawyku i motywacja. Starają się angażować wszystkich, nie chcą zamykać się na żadną grupę społeczną czy instytucję. Rozmawiają, słuchają – wszędzie i z każdym. W tegorocznej akcji chcą działać na arenie działań międzypokoleniowych poprzez organizację spotkań, warsztatów i innych form działania, które pomogą w integracji, aktywizacji i edukacji mieszkańców regionu.