Pomiń menu

Zgierskie Stowarzyszenie Romów (Archiwum)

Stowarzyszenie promuje społeczność romską w celu zatarcia różnic oraz przełamywania stereotypów, które dzielą społeczność polską i romską. W tym celu powstała Świetlica Integracyjna (o charakterze środowiskowym), gdzie dzieci romskie mogą integrować się z dziećmi polskimi. W ramach świetlicy Stowarzyszenie oferuje podopiecznym pomoc dydaktyczno- edukacyjną oraz zajęcia z krzewienia tolerancji i kultury Romskiej. Zadaniem Stowarzyszenia jest aby Romowie otrzymywali wsparcie na różnych płaszczyznach tj. edukacja elementarna, krzewienie tolerancji, kultywowanie kultury Romskiej oraz przystosowanie dzieci i dorosłych do integracji w społeczeństwie większościowym. W szczególności Stowarzyszenie skupia się na niwelowaniu braków edukacyjnych dzieci i dorosłych oraz promowaniu pozytywnego wizerunku szkoły i korzyści płynących z nabytych umiejętności w szkole.
Prezes Zgierskiego Stowarzyszenia Romów wspiera i pomaga w kontaktach z urzędami i instytucjami publicznymi: MOPS, Urząd Miasta, Szkoły. Ponadto reprezentuje i promuje zgierską społeczność romską na zewnątrz.