Pomiń menu

Stowarzyszenie ZICHERKA

Naszym celem jest promowanie wsi jako miejsce pierwszego wyboru – stworzenie ekowioski i warunków do wspólnego ekologicznego działania mieszkańców, stworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjnej wspierającej  rozwój umiejętności oraz proekologicznych zachowań.

Najważniejszym działaniem jest zbudowanie wioski tematycznej promującej ekologię, jak również system nawadniania na Żuławach, promocja kultury regionu, oraz historii  Żuław  i budownictwa  ekologicznego – domy ze słomy i gliny. Integracja mieszkańców i włączenie ich w nasze działania. Poprawa bezpieczeństwa na drogach – zrobienie chodnika ze  ścieżką rowerową przed Elblagiem.  Budowa świetlicy wiejskiej jest największym priorytetem, promocja wsi i okolicy o bardzo atrakcyjnym położeniu i ciekawych zasobach

Jesteśmy siedmioosobową grupą osób którym leży na sercu ochrona środowiska, tradycji i dziedzictwa kulturowego. Wzbudziliśmy lokalne władze i mieszkańców do prezentacji lokalnych zasobów naturalnych i wspaniałej historii Żuław w celu aktywizacji społeczności lokalnej, popularyzacji potencjału obszarów wiejskich, ochrony przyrody, promowania zdrowej żywności. Region posiada specyficzny krajobraz – depresja geograficzna, unikatowy system melioracji, oraz ciekawa legenda powstania Żuław.
Dzięki naszym wysiłkom nastąpiło:
– rozpoczęcie budowy drogi,
– przekazanie działki gminnej sołectwu i jej zagospodarowanie (ogrodzenie, wiata,g araż, grill),
– zakup sprzętu wyposażenia działki (kosiarka. podkaszarka, stoły, ławki. namiot),
– negocjacje związane z budową chodnika i ścieżki rowerowi oraz jej oświetlenia.
W ramach akcji Masz Głos 2024 planujemy:
– stworzenie  oferty warsztatowej promującej region,
– przygotowanie gry terenowej pozwalającej odkryć dziedzictwo Żuław,
– doprowadzenie do b
udowy brakującego odcinka chodnika i ścieżki rowerowej,
– zorganizowanie wycieczki tematycznej w celu zapoznania się mieszkańców jak to działa,
– integracja mieszkańców poprzez zorganizowanie spotkań, festynu, zrobienie wieńca dożynkowego i spotkania wigilijnego.
– uzyskanie projektu i pozwolenia na budowę świetlicy wiejskiej,
– utrzymanie w czystości drogi nr 7 poprzez wyegzekwowanie od dróg  powiatowych oczyszczenie chodników oraz uporządkowanie poboczy (koszenie i udrożnienie przepustów),
– podpisanie umów partnerskich  z stowarzyszeniami w celu współpracy,
– zorganizowanie warsztatów z tematyki wykorzystanie surowców wtórnych, juty i gipsu.