Pomiń menu

Zielona Grabówka

Naszym celem jest stworzenie miejsca do spotkań i integracji społeczeństwa w Grabówce. Organizacja liczy 3 członków.

Nasze dotychczasowe działania to: pozyskaliśmy gadżety na paczki z okazji Wigilii i Dnia Kobiet. Udało się dzięki temu przygotować 43 paczki dla seniorów z Zaścianek z okazji Wigilii i 40 paczek z okazji Dnia Kobiet. Pozyskaliśmy również fundusze na zakup drzew i krzewów. Zakupiliśmy dla 25 osób po 5 rodzajów polskich odmian drzew i krzewów, a także 19 bawełnianych toreb na zakupy.
W ramach akcji Masz Głos  chcemy postawić na terenie boiska altanę ze stołami i ławkami i pozyskać środki na ten cel współpracując z gminą Supraśl.