Pomiń menu

Stowarzyszenie Zielone Dzieci

Celem Stowarzyszenia Zielone Dzieci jest aktywizacja i wsparcie osób ze środowisk defaworyzowanych, wyrównywanie szans, budowanie tolerancyjnego społeczeństwa. Każdy człowiek posiada podmiotowość i potencjał, które niestety czasem są umniejszane przez środowiska ksenofobiczne. W tej edycji akcji Masz Głos wspieramy szczególnie osoby z Ukrainy poszkodowane przez wojnę, które w naszym kraju budują swoje życie na nowo. Współdziałajmy!