Pomiń menu

ZSP KOŁO EDB (Archiwum)

 
            W ramach Koła edukacji dla bezpieczeństwa prowadzone są dwie sekcje:
1.      Sekcja strzelecka
2.      Sekcja szkolnych ratowników medycznych.
 
Cele:
 
1.      Wychowanie patrotyczne młodzieży.
2.      Rozwijanie zainteresowań indywidualnych.
3.      Propagowanie strzelectwa sportowego.
4.      Nabywanie umiejętności strzeleckich.
5.      Propagowanie ratownictwa medycznego.
6.      Sportowa rywalizacja.
Podczas zajęć na Kółku edukacji dla bezpieczeństwa uczniowie zostali przygotowani do zawodów strzeleckich i zawodów szkolnych ratowników medycznych.  
 
            Uczniowie uczęszczający na zajęcia Koła edukacji dla bezpieczeństwa brali udział w pokazach  strzeleckich i pokazach rwtowników medycznych w czasie dni otwartych szkoły.
 
            Patrycja Lipczyńska dnia 24 03 2019r. zdobyła pierwsze miejsce w Zawodach  Wojewódzkiej Ligi Strzeleckiej w strzelaniu z broni pneumatycznej kategoria juniorki.
 
            Patrycja Lipczyńska dnia 28 04 2019r. zdobyła pierwsze miejsce w Mistrzostwach wojewódzkich w strzelaniu z broni pneumatycznej kategoria juniorki.