Pomiń menu

Żywiec Jutra (Archiwum)

20  lat  działania  Stowarzyszenia  Na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych Ziemi  Żywieckiej,  to  czas  poświęcony  intensywnej  pracy  na  rzecz zjednoczenia  różnych  grup  społecznych  i wspierania  integracji międzypokoleniowej.  Nasi  wolontariusze  starają  się  pomagać  w różnych okolicznościach,  niejednokrotnie  trudnych,  wymagających  i ciężkich    dla    naszych podopiecznych.  Wszystko  po  to,  aby  osoby znajdujące  się  w  ciężkiej  sytuacji,  chore,  samotne,  wykluczone społecznie  miały  realne  wsparcie  od  naszego  Stowarzyszenia. Niezwykle  istotną  formą  działania  organizacji  jest    integracja międzypokoleniowa    oraz    działania    edukacyjne    i    wychowawcze nakierowane  na  dzieci  i  ich  rodziców. Zapraszamy : http://zywiecjutra.pl/stowarzyszenie/o-nas/