Pomiń menu

Żywiecka Fundacja Rozwoju (Archiwum)

Żywiecka Fundacja Rozwoju jest Oranizacją Pożytku Publicznego zarejestrowaną w VIII wydziale Sądu Administracyjnego w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000146021. Jesteśmy Lokalnym Funduszem. Od 2006 roku należymy do sieci Ośrodków Działaj Lokalnie oraz do Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce od 2016 r.  Jesteśmy organizacją aktywanie angażującą się w rozwój i promocję miasta Żywca i Żywiecczyzny. Wspieramy wszelkie inicjatywy w dziedzinie: edukacji, kultury i sztuki, ekologii, zdrowia, demokracji, poprzez programy:  edukacyjne, kampanie społeczne, programy grantowe oraz stypendialne. Prowadzone przez nas programy mają na celu aktywizację społeczną oraz rozwój aktywnych mieszkańców i organizacji pozarządowych.