Pomiń menu

Urzędowe łamigłówki

Warsztaty adresowane są do młodzieży, która pozna funkcjonowanie administracji publicznej – rządowej i samorządowej, w tym zadań wojewody, marszałka, starosty i wójta oraz poszczególnych rad i urzędów. Będzie też o najbardziej podstawowych narzędziach partycypacji obywatelskiej, zwłaszcza tych, które są ważne z punktu widzenia aktywności młodych (m.in.: petycja, budżet obywatelski, inicjatywa lokalna, prawo do informacji publicznej, ciała dialogu, np. młodzieżowa rada). Elementem szkolenia będą też case studies, aby nauczyć się skutecznego realizowania działań dla najbliższego otoczenia.

Warsztaty prowadzi Iwona Janicka – koordynatorka akcji Masz Głos, członkini Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, prezeska Fundacji Aktywności Lokalnej. Ukończyła Szkołę Liderów, studiów podyplomowych o samorządzie na UW oraz finanse i politykę pieniężnej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.