Pomiń menu

Jak działa fundusz sołecki i jak z niego skorzystać?

Prowadzenie: Szymon Osowski

  • jak korzystanie z funduszu sołeckiego ma się do zadań sołectwa?
  • jak wyliczane się kwoty funduszu sołeckiego oraz jakie są zasady zwrotu poniesionych wydatków z budżetu państwa?
  • jaka jest rola rady gminy oraz wójta/burmistrza w uchwalaniu, wyliczaniu i rozliczaniu funduszu sołeckiego?
  • na co można przeznaczać środki z funduszu sołeckiego?
  • jaka jest rola zebrania wiejskiego, sołtysa, wójta/burmistrza i rady gminy w uchwalaniu wniosku do funduszu sołeckiego oraz włączania przedsięwzięć do projektu budżetu gminy?
  • jakie są zasady łączenia przedsięwzięć przez sołectwa?
  • co wynika z uchwał Regionalnych Izb Obrachunkowych?

Zobacz prezentację z webinarium

Webinarium odbyło się 26 marca 2019.