Pomiń menu

Jednostki pomocnicze w gminach miejskich – jaka jest ich rola i jak je wzmocnić?

Prowadzenie: Grzegorz Wójkowski

  • czym są jednostki pomocnicze gminy w ujęciu ustawy o samorządzie gminnym?
  • jaka jest rola jednostki pomocniczej gminy?
  • jakie zadania powinna realizować jednostka pomocnicza gminy?
  • jaki powinien być sposób i zakres finansowania realizowanych przez nią zadań?
  • jak wzmocnić jednostkę pomocniczą gminy?

Zobacz prezentację z webinarium

Webinarium odbyło się 25 lutego 2019.