Pomiń menu

Konflikty w społecznościach lokalnych – jak z nimi pracować?

Prowadzenie: Michał Czapski

  • jak powstają konflikty?
  • jakie są najczęstsze przyczyny i rodzaje konfliktów w środowiskach lokalnych?
  • jak komunikować się z władzami i mieszkańcami, aby minimalizować ryzyko nieporozumień i konfliktów?
  • co robić w przypadku powstania lokalnego konfliktu – jak sobie radzić z atakami i presją?
  • jak przebiegają konflikty na linii władze – obywatele i ich rozwiązywanie?
  • czym różnią się konflikty w społeczności od konfliktów w grupie?
  • jaka może być pozytywna strona konfliktów lokalnych? Jak pracować z konfliktem?

Webinarium odbyło się 5 grudnia 2017.