Pomiń menu

Obywatel i środowisko

Prowadzenie: Daniela Grzesińska (Fundacja alter eko) oraz Dariusz Kraszewski (Fundacja im. Stefana Batorego)

 • jakie są aktualne zasady dotyczące wycinki drzew w przestrzeni prywatnej i publicznej?
 • jak reagować na nieprawidłową wycinkę w przestrzeni publicznej i prywatnej?
 • co mieszkanki i mieszkańcy mogą robić aby chronić zieleń?
 • czym są pomniki przyrody – jedna z form ochrony drzew?
 • jakie są zasady gospodarki odpadami?
 • jak reagować na wyrzucanie odpadów w lesie i innych niedozwolonych miejscach?
 • jak zlikwidować dzikie wysypisko?
 • czym są zanieczyszczenia powietrza i dlaczego są groźne?
 • co władze gminy mogą, a co muszą robić w sprawach dotyczących zanieczyszczeń powietrza?
 • co można zrobić aby poprawić jakość powietrza?
 • jakie są kompetencje i uprawnienia gminy do kontroli spalania śmieci w gospodarstwach domowych?
 • jak reagować, gdy sąsiedzi palą śmieci?

Webinarium odbyło się 16 marca 2017.