Pomiń menu

Planowanie przestrzenne w gminie

Prowadzenie: Paweł Jaworski (Fundacja Napraw Sobie Miasto, Towarzystwo Urbanistów Polskich w Katowicach)

  • czym jest plan zagospodarowania przestrzennego?
  • jakie procedury obowiązują w trakcie przygotowywania i uchwalania planu przestrzennego?
  • jakie są wymogi prawne stawiane planom przestrzennym?
  • czy plan przestrzenny jest gminie potrzebny?
  • jakie są różnice między planem zagospodarowania przestrzennego a studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?
  • jakie są procedury związane ze studium uwarunkowań i jakie są obowiązki gminy w tym zakresie?

Webinarium odbyło się 19 grudnia 2016.