Pomiń menu

Raport o stanie gminy – nowy obowiązek władz lokalnych

Prowadzenie: dr hab. Dawid Sześciło

  • czym jest raport o stanie gminy?
  • kto odpowiada za jego przygotowanie i w jaki sposób jest przyjmowany?
  • jakie informacje powinny się w nim znaleźć?
  • jak jako mieszkanki i mieszkańcy możemy wpływać na jego kształt i brać udział w debacie na jego temat?
  • jakie wzorce i inspiracje dotyczące przygotowania raportu o stanie gminy warto promować wśród osób zasiadających w organach władz lokalnych?

Webinarium odbyło się 15 kwietnia 2019.