Pomiń menu

Reguły gry wyborczej. Jak skutecznie kandydować w wyborach?

Prowadzenie: dr Adam Gendźwiłł

  • jak działa arytmetyka wyborcza?
  • ile trzeba otrzymać głosów, aby zostać radnym/radną?
  • jakie jest znaczenie okręgów wyborczych i sposobu rozdzielania mandatów?
  • jak przygotować się do kwestii formalnych?
  • czy lepiej startować z list partii, czy tworzyć własne komitety?
  • czy można zapobiegać marnowaniu głosów wyborczych? wpływ okręgów wyborczych i sposobu wyborów na liczbę głosów, które trzeba otrzymać aby zostać radnym/radną. Jak przygotować się do kwestii formalnych. Czy lepiej na listach partii czy tworzyć własne komitety? Czy można zapobiegać marnowaniu głosów wyborczych?

Zobacz prezentację z webinarium.

Webinarium odbyło się 8 maja 2018.