Pomiń menu

Samorząd pod rządami COVID-19

Prowadzenie: Szymon Osowski

Zagadnienia:

  • z czego wynikają zakazy/nakazy – np. przemieszczania się – w okresie pandemii;
  • jak polecenia Premiera, wojewodów, Ministra Zdrowia wpływają na funkcjonowanie samorządu terytorialnego;
  • wpływ ograniczeń na sprawy w sądach, budżet obywatelski, fundusz sołecki, konsultacje społeczne, rewitalizację i zagospodarowanie przestrzenne, inicjatywę lokalną, jawność;
  • zasady pracy rad gminy pod nowymi przepisami;
  • nowe uprawienia wójtów/burmistrzów/prezydentów;
  • jak działają urzędy – załatwianie spraw, godziny otwarcia
  • co z organizacjami społecznymi: zasadami działania, konkursami, rozliczeniami.

Zobacz prezentację z webinarium

Zobacz także: notatka wizualna ze spotkania

Webinarium odbyło się 5 maja 2020 r. we współpracy akcji Masz Głos Fundacji im. Stefana Batorego z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i Siecią Obywatelską Watchdog Polska.