Pomiń menu

Współdecyduj o budżecie – nie czekaj aż inni zrobią to za Ciebie

Prowadzenie: Dariusz Kraszewski (Fundacja im. Stefana Batorego)

  • jak wygląda proces tworzenia i uchwalania budżetu gminy?
  • kto jest odpowiedzialny za jego przygotowanie i kto go zatwierdza?
  • co to są autopoprawki wójta i kiedy mogą być zgłaszane?
  • kiedy i w jaki sposób mieszkańcy i mieszkanki mogą wpływać na budżet gminy?
  • jakie są narzędzia do wpływania na budżet?
  • co oznaczają poszczególne pozycje uchwały budżetowej?
  • jak sprawdzić zadłużenie gminy?

Zobacz prezentację z webinarium

Webinarium odbyło się 28 września 2017.