Pomiń menu

Zaangażowanie rodziców i opiekunów w życie szkoły

Prowadzi: Kacper Nowicki

Zagadnienia:

  • podstawy prawne rad rodziców, rad szkół i nieformalnych zrzeszeń rodzicielskich,
  • zasady dostępu do informacji publicznej w szkole,
  • ścieżki załatwiania spraw: dialog i negocjacje oraz drogę oficjalną przez pisma,
  • obowiązki po stronie rodziców lub opiekunów prawnych i szkoły,
  • prawo do bezpłatnej edukacji wobec konieczności finansowania mundurków, szafek szkolnych i obowiązkowych wyjść szkolnych.

Zobacz:

Przydatne linki:

Fundacja Varia Posnania świadczy darmową pomoc interwencyjną i poradniczą dotyczącą łamania praw uczniowskich w całej Polsce. Świadczona pomoc jest anonimowa i świadczona w języku polskim i ukraińskim.

Webinarium zostało nagrane 26 października 2023 roku.