Pomiń menu

Wizyty studyjne

Wizyty studyjne

Co to są wizyty studyjne?

Wizyty studyjne to spotkania w terenie organizowane przez społeczność akcji Masz Głos, których istotą jest:

 • inspiracja sprawdzonymi praktykami samorządowymi i udaną współpracą władz lokalnych z organizacjami społecznymi,
 • wymiana doświadczeń,
 • sieciowanie, wymiana wiedzy i doświadczeń na temat współpracy międzysektorowej.

W wizycie studyjnej mogą uczestniczyć: 1) grupy uczestniczące w akcji Masz Głos – edycja 2024, 2) przedstawiciele władz samorządowych z gmin uczestników akcji Masz Głos, 3) koordynatorzy akcji Masz Głos i przedstawiciele Fundacji Batorego, 4) eksperci-praktycy. W 2024 roku planujemy zrealizować pięć wizyt studyjnych.

Uwaga! Obecnie trwa nabór na organizatorów wizyt studyjnych. Na zgłoszenia czekamy pod mejlem [email protected] w dwóch terminach:

 • do 8 maja (pomysły na czerwcowe wizyty)
 • do 17 czerwca (pomysły na jesienne wizyty)

Kto może zgłosić propozycję wizyty studyjnej?

 • Uczestnicy akcji Masz Głos 2023 i 2024,
 • laureaci nagrody Super Samorząd, nagrody Super Głos,
 • eksperci-praktycy.

Pomysły na program wizyty studyjnej można zgłaszać w pojedynkę lub w kilku uczestników.

Co podać w zgłoszeniu propozycji wizyty?

Nie mamy żadnego formularza zgłoszeń, wystarczy w treści mejla lub w pliku załączonym do mejla podać:

1) propozycję miejscowości, w której ma odbyć się wizyta studyjna;

2) krótki opis ciekawych praktyk samorządowych lub przykładów udanej współpracy władz samorządowych z organizacjami społecznymi i grupami nieformalnymi, które warto pokazać innym uczestnikom w miejscu proponowanej wizyty;

3) instytucje, organizacje i inicjatywy, które warto pokazać podczas wizyty studyjnej i krótkie uzasadnienie wyboru tych inicjatyw;

4) inne pomysły, uwagi;

5) zgłaszającego propozycję wizyty i mejl/telefon do osoby kontaktowe.

Nie trzeba też wysyłać kosztorysu, ani planu godzinowego dni wyjazdowych.

Co warto wziąć pod uwagę przy opracowywaniu propozycji wizyty?

 • Liczbę uczestników – w wizycie studyjnej zwykle uczestniczy 15-25 osób;
 • budżet, który Fundacja Batorego ma na organizację każdej jednej wizyty studyjnej, 12-15 tys. zł. Fundacja Batorego pokrywa koszty noclegu, wyżywienia uczestników, wynajem sali, transportu między punktami programu, materiały warsztatowe, wynagrodzenie dla prowadzącego spotkania.
 • długość trwania wizyty – do trzech dni, bo pieniądze są w stanie pokryć 2 noclegi.
 • uwaga: uczestnik organizujący wydarzenie odpowiada za: przygotowanie programu merytorycznego wizyty studyjnej, kontakt z podmiotami prowadzącymi poszczególne punkty wizyty studyjnej, organizację i udział w poszczególnych punktach programu.

Przykładowe spotkania w ramach wizyty studyjnej:

 • w urzędzie miasta/gminy na temat: funkcjonowanie ciał doradczych, konsultacji społecznych, współpracy z jednostkami pomocniczymi, rewitalizacji, budżetu obywatelskiego, dostępności,
 • w instytucjach publicznych na temat funkcjonowania biblioteki, mediateki, gminnego ośrodka kultury, świetlicy wiejskiej,
 • z organizacjami społecznymi, np. centrum organizacji pozarządowych, spółdzielniami socjalnych, podmiotami ekonomii społecznej, grupami sąsiedzkimi, ruchami miejskimi, inicjatywami kobiecymi, młodzieżowymi, senioralnymi,
 • ogrody społeczne, ogrody kwietne, miejsca ważne dla lokalnej tożsamości,
 • wykłady i spotkanie dyskusyjne na temat wspólnoty samorządowej z autorytetem ze środowiska uczelnianego, samorządowego, aktywistycznego.

Przykładowe programy wizyt studyjnych w 2023 roku: Wrocław, Cieszyn, Krosno, Iława, Rzeszów, Świnoujście.

Uwaga: ważne, aby program każdej z wizyt studyjnych zawierał spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych, spotkanie z instytucją publiczną i spotkanie z organizacją lub inicjatywą społeczną.