Pomiń menu

Wizyty studyjne

Wizyty studyjne

Wizyty studyjne to dwudniowe spotkania w terenie organizowane przez uczestników akcji Masz Głos i Pracowni Samorządowej. Celem tych wyjazdów jest:

 • inspiracja sprawdzonymi praktykami samorządowymi, przykładami udanej współpracy władz samorządowych z organizacjami społecznymi,
 • wymiana doświadczeń na temat wyzwań, jakie stoją przed lokalnymi organizacjami społecznymi i grupami nieformalnymi,
 • sieciowanie, wymiana wiedzy i doświadczeń na temat współpracy międzysektorowej.

Między kwietniem a październikiem 2023 roku odbędzie się siedem wizyt studyjnych (dwie zorganizowane przez ekspertów-praktyków akcji Masz Głos).

Sprawy organizacyjne

 • w wizycie studyjnej uczestniczy 15-25 osób z grona uczestników akcji Masz Głos i Pracowni Samorządowej. W przypadku wolnych miejsc mogą to być też przedstawiciele innych organizacji społecznych i władz samorządowych,
 • przykładowe punkty programu: funkcjonowanie miejsc sąsiedzkich, centrów organizacji pozarządowych, działanie ciał doradczych, np. młodzieżowych rad gminy/miasta, przebieg konsultacji lokalnych, obszary rewitalizacji, inwestycje lokalne, funkcjonowanie wybranych narzędzi partycypacyjnych, np. inicjatywy lokalnej, budżetu obywatelskiego,
 • w trakcie wizyty studyjnej odbywa się minimum jedno spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych i minimum jedno spotkanie z lokalnymi organizacjami społecznymi,
 • Fundacja Batorego pokrywa koszty noclegu, wyżywienia uczestników, wynajem sali, transportu między punktami programu, materiały warsztatowe, wynagrodzenie dla prowadzącego spotkania etc.,
 • organizator odpowiada za organizację wydarzenia: przygotowanie programu merytorycznego wizyty studyjnej, kontakt z podmiotami prowadzącymi poszczególne punkty wizyty studyjnej, sprawny przebieg wizyty,
 • zapisy na konkretną wizytę uruchamiamy na ok. trzy tygodnie przed wizytą – informację przekazujemy przez m.in. grupę na Facebooku „Społeczność Masz Głos”.

Harmonogram wizyt*

 • 28 – 29 kwietnia, Wrocław [zobacz program i zapisz się]
 • 12 – 13 maja, Cieszyn
 • 8 – 9 września, Świecie
 • 15 – 16 września, Świnoujście
 • 6 – 7 października, Iława

*Lista wizyt studyjnych jest otwarta.