Pomiń menu

Wniosek

Organizacje zainteresowane otrzymaniem wsparcia prosimy o wypełnienie wniosku do 15 października 2021. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmie komisja zespołu akcji Masz Głos w składzie: Olga Gładykowska, Anna Wawrzyniak, Alicja Zaczek-Żmijewska, Joanna Załuska. Z podmiotami, których wnioski zakwalifikują się do wsparcia, zostanie podpisana umowa. Rozliczenie dotacji będzie polegało na przesłaniu zwięzłego sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji działań.

Wersja PDF wniosku (jedynie do wglądu; prosimy o uzupełnienie i przesłanie wniosku zamieszonego powyżej w tekście – wystarczy kliknąć słowo „wniosku”).