Pomiń menu

Jak pomagamy?

W akcji Masz Głos otrzymujecie całkowicie bezpłatną pomoc przy wprowadzaniu zmian w Waszych miejscowościach:

  • mentoring i doradztwo specjalistów z doświadczeniem w działaniach partycypacyjnych, w tym bieżącą pomoc w prowadzeniu działania, wsparcie w kontaktach z władzami lokalnymi, wysłanie listu potwierdzającego udział w akcji Masz Głos do władz samorządów, udział koordynatorów w wybranych spotkaniach, wsparcie prawne,
  • sieciowanie uczestników i wymianę doświadczeń między nimi m.in. udział w ogólnopolskiej społeczności – grupa na Facebooku,
  • możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach online i stacjonarnych: wojewódzkich, ogólnopolskich,
  • dostęp do materiałów informacyjnych (m.in. Karta Praw Mieszkańca), promocyjnych i webinariów na stronie maszglos.pl, możliwość bezpłatnego zamówienia materiałów drukowanych np. poradników, ulotek, plakatów, w liczbie potrzebnej do prowadzenia działań lokalnych,
  • możliwość otrzymania mikrograntu (600 zł) na pokrycie kosztów związanych z realizacją działania, np.: poczęstunku na spotkania z mieszkańcami,
  • szkolenia i wsparcie w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, pomoc w przygotowaniu tekstów i grafik, we współpracy z mediami, promocję działań w mediach ogólnopolskich i regionalnych, kontakt z mediami, publikowanie na stronie maszglos.pl, możliwość posługiwania się logo akcji Masz Głos,
  • szansę na prestiżową nagrodę Fundacji Batorego Super Samorząd i Super Głos; dyplom udziału w akcji.