Pomiń menu

Zasady i regulamin

Organizacje, instytucje i grupy uczestniczące w akcji Masz Głos 2016/17 zobowiązane są do przestrzegania następujących zasad:

 • Prezentujemy problemy i interesy różnych grup mieszkańców, a nie tylko członków własnej grupy.
 • Wypowiadamy się w imieniu tych mieszkańców, których opinię poznaliśmy.
 • Zapraszamy na debaty i spotkania osoby z różnych środowisk, reprezentujące różnorodne poglądy.
 • O prowadzonych działaniach na bieżąco informujemy mieszkańców, władze samorządowe (m.in. za pośrednictwem lokalnych mediów).
 • Celem akcji jest wspieranie mieszkańców we współpracy z władzami samorządowymi, w związku z tym bezpośrednio w akcji nie mogą uczestniczyć organizacje partyjne oraz przedstawiciele aktualnych władz samorządowych (radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów) i urzędów samorządowych.


Edycja 2016/2017 akcji Masz Głos!

2016:

 • 29 sierpnia – początek naboru do tegorocznej edycji akcji Masz Głos. Uwaga! Nabór trwa do 30 września!
 • od 8 września – bezpłatne szkolenia wojewódzkie
 • wrzesień/październik – ustalanie zasad współpracy z uczestnikami i uczestniczkami akcji
 • październik – grudzień – działania lokalne – spotkania z mieszkańcami i mieszkankami oraz władzami, wizyty koordynatorów i koordynatorek
 • do 31 grudnia – uczestnicy i uczestniczki umieszczają podsumowania cząstkowe z prowadzonych działań na stronie www.maszglos.pl

2017:

 • luty 2017 – bezpłatne szkolenie ogólnopolskie dla najaktywniejszych uczestników i uczestniczek
 • styczeń – kwiecień 2017 – drugi etap działań w miejscowościach – – spotkania z mieszkańcami i mieszkankami oraz władzami, wizyty koordynatorów i koordynatorek, realizacja wypracowanych planów i pomysłów
 • marzec 2017 – bezpłatne szkolenia regionalne dla najaktywniejszych uczestników i uczestniczek
 • do 20 kwietnia 2017 – uczestnicy i uczestniczki umieszczają podsumowania końcowe z prowadzonych działań na stronie www.maszglos.pl
 • maj 2017 – nominacje do nagrody Super Samorząd 2017
 • czerwiec 2017 – szkolenie podsumowujące oraz Gala wręczenia nagrody Super Samorząd 2017

Dołącz do akcji


Regulamin:

1. W akcji Masz Głos mogą uczestniczyć grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, biblioteki, szkoły, domy kultury i lokalne media działające na rzecz współpracy z władzami samorządowymi na poziomie gminy lub miasta.

2. Uczestnicy korzystają ze wsparcia koordynatora przydzielonego w związku z działaniem na terenie danego województwa.

Przyjazd na szkolenie ogólnopolskie i otrzymanie minigrantu (500 zł) wiąże się z podpisaniem indywidualnych zasad współpracy z koordynatorem.

W przypadku przyznania mikrograntu udział w szkoleniach jest obowiązkowy. Niepoinformowanie o nieobecności na szkoleniu (przynajmniej na 3 dni przed), będzie skutkować utrudnieniami w dalszej współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego i partnerami.

3. Relacje z działań należy zamieszczać na stronie internetowej www.maszglos.pl. Zdjęcia ze spotkań organizowanych w ramach akcji Masz Głos oraz zapis całości lub poszczególnych jej części, w formie audiowizualnej, audialnej, bądź transkrypcji pisemnej, będzie opublikowany i dostępny dla każdego na stronach internetowych Fundacji i w publikacjach Fundacji.

4. Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych w ramach akcji Masz Głos oznacza wyrażenie zgody na ich nagrywanie oraz opublikowanie zapisów z ich przebiegu na zasadach licencji Creative Commons  „Uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne 3.0„. http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode.

5. Umieszczenie materiałów z działań w ramach akcji na stronie www.maszglos.pl oznacza wyrażenie zgody na ich wykorzystywanie w celu promocji akcji na zasadach licencji Creative Commons  „Uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne 3.0″ http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode.

6. Uczestnicy akcji mają obowiązek informować uczestników spotkań, że filmy i zdjęcia z nich mogą być wykorzystane poprzez publikację na stronie www.maszglos.pl. Uczestnicy akcji zobowiązani są przekazać organizatorowi informację o osobach, które nie wyrażą zgody na wykorzystanie ich wizerunku w celach promocyjnych akcji Masz Głos.

7. Zaakceptowanie formularza rejestracyjnego oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystanie w celach niekomercyjnych swojego wizerunku oraz innych nadsyłanych materiałów w ramach promocji akcji Masz Głos. Uczestnik ma prawo w każdej chwili zażądać usunięcia nadesłanych przez niego materiałów.

8. Nagroda Super Samorząd zostanie  przyznana uczestnikom akcji Masz Głos, którzy najskuteczniej przeprowadzą działania w ramach akcji, przy czym zachęcą do współpracy władze samorządowe i mieszkańców. O Nagrodę mogą ubiegać się uczestnicy akcji Masz Głos, którzy terminowo zamieszczą podsumowania z przeprowadzonych działań w aktualnościach na stronie www.maszglos.pl.
Pisemne podsumowania powinny zawierać dokładny opis działań przeprowadzonych w ramach akcji oraz opis zmian, jakie przyniosła współpraca. Terminy zamieszczania podsumowań realizacji działań na stronie www.maszglos.pl w dziale aktualności:
– do 15 grudnia 2016 – podsumowanie cząstkowe
– do 20 kwietnia 2017 – podsumowanie końcowe
Uczestnicy akcji nominowani do Nagrody zostaną wyłonieni do 31 maja 2017 r. przez komisję złożoną z przedstawicieli Fundacji im. Stefana Batorego oraz koordynatorów regionalnych.
Decyzję o przyznaniu Nagrody podejmie Jury. Przy wyborze laureatów oceniane będą pomysłowość oraz skuteczność działań.
Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w czerwcu 2017 roku w Warszawie.