Pomiń menu

Relacja ze spotkania w Łęczycy

Spotkanie z Burmistrzem Łęczycy

W ramach ogólnopolskiej akcji „Masz głos masz wybór” stowarzyszenie Łęczycki Komitet Obrony Bezrobotnych przeprowadziło debatę mieszkańców z burmistrzem miasta Łęczyca.

Spotkanie odbyło się w dniu 16 maja b.r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Łęczyckiego Domu Kultury. Uczestniczyło w nim około 60 osób (skromnie jak na 15 tysięczne miasto – informacje o debacie rozpowszechnione były w całym mieście poprzez wywieszenie plakatów i rozdawnictwo ulotek). Na spotkanie przybyli: burmistrz miasta Andrzej Olszewski, zastępca burmistrza Krystyna Pawlak, sekretarz miasta Jan Budziński oraz 3 radnych.

Spotkanie rozpoczęła Jolanta Żebrowska z ŁKOB przedstawiając cel spotkania oraz jego plan i obowiązujący regulamin. Po przedstawieniu przybyłych gości o głos zabranie głosu poproszony został burmistrz Andrzej Olszewski.

Burmistrz omówił najważniejsze problemy Łęczycy oraz zadania, które stoją przed nim w czasie sprawowania władzy w okresie 2006-2010. Problemy, jakie  widzi Pan Burmistrz w większości pokrywały się z problemami jakie wymienione zostały w przeprowadzonej wśród mieszkańców Łęczycy ankiecie. A są to:

  • brak mieszkań,
  • brak miejsc pracy,
  • poprawa bezpieczeństwa,
  • zły stan ulic i chodników,
  • termomodernizacja Starówki.

Władze miasta podjęły działania zmierzające do zwiększenia zasobu mieszkaniowego miasta. Działania te są prowadzone wielotorowo. Od kilku miesięcy prowadzone są negocjacje z Bankiem Gospodarki Krajowej i szykowane są wnioski zmierzające do pozyskania preferencyjnych kredytów na budowę mieszkań przez łęczycki TBS.

Istnieje również potrzeba natychmiastowego wybudowania co najmniej 20 mieszkań socjalnych. Również na ten cel można pozyskać preferencyjny kredyt z Banku Gospodarki Krajowej. Proponowane kredyty na budowę mieszkań są na tyle korzystne, ze można liczyć na dotację budżetu państwa w kwocie do 40% udzielonego kredytu.  Przeszkodą w podjęciu działań zmierzających do pozyskania kredytu na budowę mieszkań socjalnych jest fakt, iż miasto Łęczyca jest zadłużone w takim stopniu, że w obecnej chwili nie istnieje prawna możliwość zaciągnięcia kredytu przez miasto. Dlatego władze miasta aby rozwiązać problem mieszkaniowy terminowo spłacają dotychczasowe zobowiązania oraz zwiększają dochody miasta. Niestety odbywa się to kosztem wszystkich mieszkańców.

Kwestia utworzenia nowych miejsc pracy zajęła dużo miejsca w wystąpieniu burmistrza. Funkcjonująca Podstrefa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łęczycy zastała w wyniku braku wiary w działanie i jej znaczenie zmniejszona o około 50% za kadencji poprzednich władz miejskich. W wyniku podjętych przez burmistrza rozmów z Prezesem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łodzi doprowadziły do uzyskania zapewnienia o przywróceniu części SSE w wypadku zgłoszenia się kolejnych inwestorów. Obecnie w SSE w Łęczycy od 1 czerwca 2007 roku rozpocznie się budowa nowej firmy szwajcarskiej Schrener, która rozpocznie produkcję już w styczniu 2008 roku, zatrudniając początkowo 30 – 35 osób a docelowo 100. Również firma HTL planuje dalszy rozwój i dodatkowe zatrudnienie łęczycan. Są również dwaj nowi inwestorzy, którzy chcą inwestować w naszej strefie. Działania, jakie są prowadzone obecnie są przewidziane z myślą o przyszłorocznym budżecie.

Potem nastąpiła seria pytań do burmistrza ze strony publiczności, na które burmistrz odpowiadał wyczerpująco, po czym spisano Deklarację Burmistrza.

Po krótkim podsumowaniu spotkania Jolanta Żebrowska zapowiedziała kolejne działania, prowadzone w ramach akcji „Masz głos masz wybór” i dziękując wszystkim za przybycie – zaprosiła na kolejne spotkanie, które odbędzie się w listopadzie, w pierwszą rocznicę wyborów samorządowych.

Łęczycki Komitet Obrony Bezrobotnych