Pomiń menu

Łęczycki Komitet Obrony Bezrobotnych

Jesteśmy stowarzyszeniem działającym od 2000 roku. Naszym celem jest m.in. pobudzanie świadomości bezrobotnych i niepełnosprawnych w zakresie poszukiwania i upowszechnienia zatrudnienia, pobudzania przedsiębiorczości, przeciwdziałania uzależnieniom, upowszechnienia wiedzy o przysługujących prawach i obowiązkach. Swoje cele realizujemy poprzez współdziałanie z władzami i organami administracji państwowej i samorządowej, podejmowanie i popieranie działalności informacyjnej w zakresie ochrony bezrobotnych, niepełnosprawnych, prowadzenie poradnictwa prawnego i zawodowego, organizowanie szkoleń, działanie na rzecz ochrony środowiska, organizowanie wsparcia dla rodzin i osób w trudnej sytuacji oraz prowadzenie jadłodajni. Prowadzimy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, w którym udzielamy porad, pomagamy w pisaniu różnych pism, organizujemy dla naszych klientów spotkania z prawnikami, załatwiamy również wiele spraw związanych z szeroko rozumianą pomocą materialną (odzież, żywność, podręczniki szkolne itp).