Pomiń menu

Sprawozdanie z debaty w Szklarskiej Porębie

Debata z burmistrzem Szklarskiej Poręby, Arkadiuszem Wichniakiem, odbyła się 14.05.2007r. w Pensjonacie „Liczyrzepa” i zgromadziła ponad 30 osób zainteresowanych planami i działaniami naszej władzy – zarówno tej wykonawczej jak i stanowiącej.

Organizatorem spotkania była Szklarskoporębska Grupa Obywatelska, przy wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Szklarskiej Poręby.

Za najważniejsze problemy A. Wichniak uznał konieczność zaktywizowania mieszkańców miasta, komunikację (w tym: parkingi, skibusy, kolej), problemy wspólnot mieszkaniowych oraz te, związane z turystycznym charakterem Szklarskiej Poręby. A są to: szara strefa działalności gospodarczej, budowa apartamentowców, które pozwalają właścicielom wynajmującym swoje mieszkania na obejście przepisów podatkowych oraz sprawy związane z tworzeniem infrastruktury pro turystycznej w mieście.

Do końca tego roku powinniśmy się spodziewać min. sprawnego przeprowadzenia inwestycji Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji (KSWiK), zmian organizacji pracy Urzędu Miejskiego, a także poprawy polityki informacyjnej gminy.

Jeśli chodzi natomiast o sferę polityki społecznej, Burmistrz wspominał min. o robotach interwencyjnych dla 30 osób, zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych oraz popieraniu idei domu kultury, typu „Dom na Białce”. Ciekawym pomysłem wydaje się zamiar wprowadzenia bezpłatnych przedszkoli, przynajmniej, na początek, jednej grupy przedszkolnej. (Więcej informacji – w załączonej deklaracji Burmistrza)

Druga część debaty przeznaczona była na pytania mieszkańców o sposoby rozwiązania problemów, które ich zdaniem są w tej chwili najważniejsze. Niektóre z nich miały charakter typowo interwencyjny, ale nie brakowało także pytań dotyczących zarządzania miastem czy też polityki informacyjnej. Nie obyło się bez dyskusji o cenach wody i kwestiach związanych z własnością majątku oddanego w aport do KSWiK. W tej części spotkania Arkadiusza Wichniaka wspomagał przewodniczący Rady Miasta, Grzegorz Sokoliński.

Debata zakończyła się po dwóch godzinach wnioskiem o konieczności częstszych spotkań Mieszkańców z udziałem Radnych i Burmistrza.

Marzena Czarnecka

 

Szklarskoporębska Grupa Obywatelska