Pomiń menu

szklarskagazeta

Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i działalności gospodarczej obywateli, a zwłaszcza: 1.przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, 2.dążenie do wolnego i równego dostępu do informacji, 3.propagowanie kultury i świadomości regionalnej, 4.przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 5.wyrównywanie szans w dostępie do usług i edukacji. Wydajemy niezależną gazetę internetową "Głos Szklarskiej Poręby"- www.szklarska-gazeta.pl, kontynuujemy wiele działań zapoczątkowanych przez nieformalną Szklarskoporębską Grupę Obywatelską, głownie w zakresie dostępu do informacji publicznej.

Udział w poprzednich edycjach