Pomiń menu

Podpisanie deklaracji w Osielsku

W dniu 13 maja 2007 po konsultacjach z mieszkańcami Osielska Pan Wojciech Sypniewski Wójt Gminy  podpisał deklarację zawierającą najważniejsze problemy nurtujące mieszkańców gminy Osielsko oraz rozwiązania jakie proponuje do realizacji w trakcie swojej kadencji.

 

Jako najważniejsze problemy uznano konieczność rozbudowy infrastruktury drogowej, wodociągowej, kanalizacji, obiektów oświatowych (gimnazjum, szkoły podstawowe), bazy sportowo – rekreacyjnej.

Podczas swojej kadencji zamierza zabiegać o ciągły rozwój infrastruktury w całej gminie, budowę pływalni w Osielsku, rozbudowę istniejącego stadionu w Żołędowie, stworzenie nowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz organizację terenów rekreacyjnych przy udziale mieszkańców Osielska.

W roku 2007 zamierza rozbudowywać sieć drogową oraz rozpocząć budowę gimnazjum w Osielsku, rozbudować stację wodociągową w Niemczu, oraz zbudować nowe odcinki sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie całej gminy Osielsko.

Obecnie jest w trakcie realizacji założeń planowanych na rok 2007.
 

Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w Bydgoszczy