Pomiń menu

Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w Bydgoszczy

Pomorsko – Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej jest jednym z 17 regionalnych ośrodków Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie. Fundacja to największa polska organizacja pozarządowa wspierająca rozwój samorządności. Inicjatywa utworzenia FRDL, charakter jej działalności oraz specyfika oferty programowej łączą się bezpośrednio z ideą i przebiegiem reformy władz samorządowych w Polsce. W tym właśnie czasie powstała większość Regionalnych Ośrodków FRDL, silnie osadzonych w miejscowych środowiskach samorządowych. Za swoją działalność FRDL została nagrodzona: - w 1995 roku UN Habitat Scroll of Honour, - w 2000 roku otrzymała Nagrodę Główną Prezesa Rady Ministrów w Konkursie "Pro Publico Bono", - w 2004 roku Nagrodę Honorową Forum Ekonomicznego w Krynicy za wspieranie współpracy w Europie Środkowej i Wschodniej. Pomorsko – Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej powstało 1995r. w Bydgoszczy i jest przede wszystkim instytucją szkoleniową. To właśnie potrzeby odbiorców od początku określały podstawową formę działań FRDL: szkolenia radnych i urzędników samorządowych. Ich ilość oraz zakres tematyczny z roku na rok rośnie. Ośrodek PKCDL jest także inicjatorem powstawania i funkcjonowania klubów i forów zrzeszających pracowników urzędów gmin oraz powiatów. PKCDL świadczy także w coraz większym zakresie pomoc doradczą. Oferta skierowana jest do wszystkich podmiotów samorządowych i obejmuje pełny zakres usług związanych z doradztwem strategicznym, finansowym, inwestycyjnym, przekształceniami i prywatyzacją, a także zarządzaniem kryzysowym.