Pomiń menu

Podpisanie deklaracji w Solcu Kujawskim

W dniu 14 maja 2007 na spotkaniu z mieszkańcami Solca Kujawskiego Burmistrz Antoni Nawrocki poruszył kwestie związane z realizacją zadań uznanych za najważniejsze dla rozwoju miasta i gminy Solec Kujawski.

Rozmowy te zaowocowały podpisaniem w dniu 17 maja br. deklaracji, w której wskazał główne problemy lokalnej społeczności oraz możliwości ich rozwiązania. W deklaracji jako najważniejsze problemy zawarto konieczność modernizacji układu komunikacyjnego miasta z bezkolizyjnym przejazdem przez tory kolejowe. Planuje się także budowę szkoły na Osiedlu Toruńskim, oraz remonty posiadanych zasobów mieszkaniowych wraz z termomodernizacją.

Solec Kujawski był jednym z najbardziej aktywnych samorządów  w odniesieniu do wykorzystania środków unijnych, planuje w kolejnym okresie finansowania dalsze korzystanie z tych środków w celu realizacji założonych zamierzeń.

W roku 2007 planowane jest przygotowanie projektów wykonawczych na budowę tunelu pod torami kolejowymi, budynku szkoły podstawowej i budynku mieszkalnego.

 

Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w Bydgoszczy