Pomiń menu

Podpisanie deklaracji w Lubiewie

W dniu 12 maja br. podczas XIX Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędu Ludowego Wójt Lubiewa Michał Skalski przedstawił problemy nurtujące gminę Lubiewo oraz planowane do realizacji działania w celu ich zniwelowania, które będzie realizował w okresie swojej kadencji. Spotkanie to zaowocowało podpisaniem w dniu 14 maja br. deklaracji w ramach projektu „Masz głos, masz wybór”.

Jako najważniejsze problemy lokalne wójt uznał:

 • konieczność modernizacji oczyszczalni ścieków w Bysławiu, budowę kanalizacji w Knonowie, Suchej, Cierpliwie, Trutnowie, Plazowie,
 • budowę chodników i ulic oraz modernizację dróg gminnych,
 • brak odpowiednich pomieszczeń do usług rehabilitacyjnych.

By zniwelować te problemy w latach 2006 – 2010 zakłada się następujące działania:

 

 • opracowanie dokumentacji technicznych zadań inwestycyjnych,
 • przygotować wnioski aplikacyjne o środki z UE,
 • poszukiwanie nowych źródeł finansowania gminnych inwestycji,
 • oraz fizyczna realizacja konkretnych inwestycji.

W roku 2007 Wójt Giny Lubiewo zamierza doprowadzić do:

 • dokończenie budowy Sali sportowej w Bysławiu,
 • dokończenie budowy ulicy Sportowej w Lubiewie,
 • wykończenie pomieszczeń dla usług rehabilitacyjnych w Ośrodku Zdrowia w Bysławiu,
 • przygotowanie dokumentacji technicznej budowy ulic oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Bysławiu. 

 

Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w Bydgoszczy